Schaubilder, Diagramme und Statistiken – czyli rzecz o statystyce

Jak powinna wyglądać poprawna interpretacja statystyki (Statistiken) albo opis diagramu po niemiecku (Diagramme)?

Składają  się na nią następujące elementy

1. Titel und Quelle

 • należy podać tytuł i źródło

2. Erhebungszeitraum / Datenbasis

 • dane na temat ram czasowych

3. Thema

 • sformułowanie temat

4. Allgemeiner Aufbau

 • ogólna budowa – czyli rodzaj diagramu, rodzaj danych – procenty/liczby

5. Beschreibung/ Erläuterung

opis/wyjaśnienie
   a) Entwicklungen (czyli o tendencjach)
 •         Zunahmen (wzrost)
 •         Rückgang (spadek)
 •         keine Veränderung (brak zmian)
    b) Vergleichende Grafiken (porównawcze grafiki)
 • Vergleiche von Personengruppen (porównanie grup)
 • Vergleich innerhalb der Gruppen (w obrębie grup)
 • Vergleich von jeweils zwei Gruppen: (porównujemy np. dwie grupy, które są kontrastem dla innej grupy/ innych grup)
     c) Prozentanteile  (przytaczamy dane procentowe)  i/lub
     d) Mengenangaben (inne dane liczbowe)

6. Kommentar/ Fazit (komentarz, własne przemyślenia)

 • Begründungen geben  (uzasadnienie)
 • Beispiele und Belege anführen  (przytoczenie przykładów i/lub danych)
 • Vermutungen äußern (wyrażenie przypuszczeń)
 • die eigene Meinung äußern (wypowiedzenie własnego zdania/komentarza)

7. einen Schluss formulieren

 • sformułowanie wniosku końcowego – krytyka, rozczarowanie, zaskoczenie, pochwała itp
Do interpretacji statystyki istnieje bardzo dużo  dobrych źródeł.

Poniżej podaję linki, gdzie znajdziesz mnóstwo przydatnego słownictwa:

 • wirtschaftsdeutsch.de – pdf zawierający przykłady diagramów wraz ze zwrotami je opisującymi
 • heuber.de – pdf z obszernym wyjaśnieniem i przykładem opisu.

Egzamin DaF lub DSD

Dla przygotowujących się do egzaminu DaF,  lub DSD na różnych poziomach materiały te są nieocenioną pomocą.
Inną zupełnie sprawą jest umiejętność dobrej interpretacji.  Żadne dobre słownictwo nie zastąpi samodzielnego krytycznego myślenia. 🙂