Stimmt! – inne możliwości zgody

„Stimmt!” oznacza „Racja!”. Wyrażamy zgodność naszych poglądów z tym, co usłyszeliśmy od naszego przedmówcy.

Wir drücken unsere Zustimmung aus.

W poście tym przytoczę inne zwroty oznaczające naszą jedność poglądów z głoszonymi przez innych rozmówców. Jest to istotny element w każdej dyskusji.

Najczęściej stosowanym zwrotami są

Stimmt! – Racja!

Das stimmt! – Zgoda!

Das ist richtig. – Tak jest

Du hast Recht. – Masz rację.

Genau! – No właśnie!

Egzamin ustny, niezależnie od tego, czy dotyczy polskiej matury, czy prezentacji dla uczniów programu IB (na poziomie Standard Level i High Level) opiera się w dużej mierze na formie dyskusji. Zwroty użyte przy wymianie zdań znacząco wpływają na ocenę wypowiedzi.

Proponuję więc przyswoić sobie parę innych zwrotów, które pozwolą uniknąć monotonii w dyskusji.

Oto one:

Es stimmt, was Sie gesagt haben. – Zgadzam się z tym, co Pan(i) powiedział(a).

Der Meinung bin ich auch. – Podzielam Pańskie zdanie.

Ich bin ganz Ihrer Meinung. – Całkowicie podzielam Pańskie zdanie.

Ich teile Ihre Auffassung. – Podzielam Pańskie zdanie.

Ja, ich sehe das auch so. – Ja też to tak widzę.

Ich bin der gleichen Ansicht. – Jestem tego samego zdania.

Dem kann ich zustimmen. – Zgadzam się z tym (zdaniem).

Dem kann ich mich nur anschliessen. – Mogę się tylko zgodzić z tym, co zostało powiedziane.

Das klingt einleuchtetnd/uberzeugend – To brzmi przekonująco.

Ihre Argumente leuchten mir ein. – Pańskie argumenty trafiają mi do przekonania.

Das kann ich mir vorstellen. – Mogę sobie to dobrze wyobrazić (że tak jest, jak Pani/Pan mówi).

Wszystkie te zwroty oznaczają nic innego jak tylko JA – TAK.  Stimmt! Racja! Można – a nawet powinno się – zastąpić to krótkie potwierdzenie innymi ciekawymi wyrażeniami. W dyskusji istnieje przecież dużo sposobności, kiedy chcemy poprzeć punkt widzenia rozmówcy/rozmówców. 🙂

Warto więc przyswoić sobie parę nowych zwrotów. W internecie jest sporo materiałów dotyczących słownictwa stosowanego w dyskusji. Na przykład materiały Instytutu Goetheg’o czy te z „Institut für Internationale Kommunikation Düsseldorf”.

Nauka opłaci się! I do tego to jest takie proste!

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!