Verzeihung/Entschuldigung/Vergebung?

Czy „Verzeihung”  różni się od”Entschuldigung”? Kiedy używamy zwrotu „Nachsicht”, a kiedy „Vergebung”? Co oznacza czasownik „bedauern”?

Verzeihung/Nachsicht/Bedauern/Vergebung

Za pomocą wyżej wymienionych  zwrotów możemy wyrazić  swoje ubolewanie lub też prosimy o wyrozumiałość lub zrozumienie. Możemy prosić o wybaczenie. Czym one różnią się zatem od wyrażenia „Entschuldigung”? Czy można traktować je wymiennie? I tak i nie. A na pewno nie w każdej sytuacji. Ich użycie wytłumaczę po kolei. Korzystałam z opisów i przykładów ze słownika niemiecko-niemieckiego słownika online

Oto wyjaśnienie używanych zwrotów;

VERZEIHUNG

Verzeihung! – używamy, by wyrazić swoje przeprosiny, kiedy potrąciliśmy kogoś niechcący albo /przeszkodziliśmy komuś  w czymś (Verzeihung! verwendet, um auszudrücken, dass es einem leidtut, dass man jemanden aus Versehen gestört, gestoßen. o. Ä. hat ≈ Entschuldigung!)

2.  Verzeihung? –  używamy, gdy czegoś nie zrozumieliśmy i prosimy o powtórzenie. (Verzeihung? verwendet, wenn man etwas nicht verstanden hat, um den Gesprächspartner zu bitten, etwas noch einmal zu sagenwie bitte?)

 NACHSIHT

1. Nachsicht (die) – wyrozumiałość, cierpliwość wobec jakiegoś zdarzenia lub osoby, w momencie ich oceniania( (Verständnis oder Geduld beim Beurteilen einer Person oder Sache – Toleranz) mit jemandem Nachsicht haben; Nachsicht üben, Nachsicht walten lassen; um Nachsicht bitten>: np. Der Lehrer hatte Nachsicht mit uns und bestrafte uns nicht. (Nauczyciel był dla nas wyrozumiały i  nie ukarał nas) Wit bitten für eventuelle Verspätung um Nachsicht. (Prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnego spóźnienia.)

BEDAUERN

1. Ich bedauere, … – żałuję, że/przykro mi, ale… –  stosuje się wtedy, gdy nie można było spełnić czyjejś prośby (verwendet, wenn man jds Bitte nicht erfüllen kann) np. Ich bedauere, dass ich nicht rechtzeitig kommen konnte. Żałuję, że nie mogłem przyjść punktualnie.

VERGEBUNG

1. (jemandem) (etwas (Akk)) vergebenwybaczyć komuś wyrządzoną krzywdę (jemandem wegen einer Handlung (durch die er einem geschadet hat) nicht mehr böse sein ≈ jemandem etwas verzeihen:) np. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, das ist bereits vergeben und vergessen.) (Nie musisz usprawiedliwiać się, to już zostalo i wybaczone i zapomniane).
Kto przypomina sobie pamiętne  słowa polskich biskupów skierowane w roku 1965 do biskupów niemieckich?

Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder (Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim) 

brzmiały one:

… wir (…) „gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“

Jak to zdanie będzie brzmiało po polsku? To zadanie dla Ciebie! 🙂