von jetzt an – od tej chwili – początek wydarzenia

VON – AN połączenie tych dwóch przyimków (zusammengesetzte Präpositionen) stosuje się określając początek czasowy danego wydarzenia, które mogło rozpocząć się zarówno w przeszłości, jak i rozpoczyna się w teraźniejszości. Warto zaznaczyć, że zakończenie tego wydarzenia ani nie jest znane, ani określone.

Zeitlich zur Angabe des Zeitpunkts, an dem etwas beginnt – Określenie czasu, od którego rozpoczęło się jakieś wydarzenie.

We wpisie tym przedstawię zwroty, związane z określeniem początku jakiegoś wydarzenia, bez rozstrzygnięcia o jego zakończeniu. Nie jest wykluczone, że wydarzenie to zakończyło się, ale w tych zwrotach nie jest to istotne.

Oto następujące zwroty, łączące się z podwójnym połączeniem przyimków VON – AN:

von hier an – odtąd

von nun an – odtąd

von jetzt an – od tej chwili

von heute/morgen an – od dziś/jutra

von diesem Tag an – od tego dnia

von Anfang an – od początku

von Geburt an – od urodzenia

von Anbeginn an – od samego początku

von Jugend an – od młodości

vom 10. Lebensjahr an – od dziesiątego roku życia

von diesem Punkt an/ab – od tego punktu/momentu

VON – AUF (nur in festen Wendungen)

Istnieją również podwójne połączenia przyimków VON – AUF. Występują one tylko w określonych zwrotach. A mianowicie:

von Kind auf – od dziecka

von jung auf – od najmłodszych lat

von klein auf – od małego

von fruh auf – od najwcześniejszych lat

von Grund auf – z gruntu

Mam nadzieję, że te podwójne połączenia VON-AUS, VON-AN, VON-AUF będą używane bez większych problemów. Tego życzę 🙂

O przyimku VON i jego rekcji wspomniałam w tym wpisie.