Vorstellung – czyli pierwsze wrażenie robi się tylko raz

Jak przedstawić się po niemiecku?

Zazwyczaj potrafimy po wielu latach nauki powiedzieć o sobie parę prostych zdań.

   Ich heiße Piotr
   Ich bin 28 Jahre alt.
   Ich komme aus Breslau.
   Ich lerne/studiere/arbeite in Warschau.
   Ich wohne in Danzig.

Jest to poprawne ale… No właśnie, czy nie chciałbyś już na początku rozmowy wykazać się elokwencją i pewnością siebie? Podobno pierwsze wrażenie robi się tylko raz!

A dlaczego by nie powiedzieć od razu:

Mein Vorname ist Piotr. Mein Nachname ist Kowalski.
Ich bin 15 Jahre alt, also minderjährlich, ich bin ledig .
Ich bin in Warschau geboren und aufgewachsen.
Ich bin in der Ausbildung, Ich besuche das Lyzeum namens Staszic in Warschau.
Ich bin im ersten Schuljahrgang.
Prawda, że brzmi nieźle? A przecież dodaliśmy tylko kilka zwrotów i słów kluczowych!
Poniżej wyjaśnię Ci krok po kroku kolejne zdania, abyś już samym przedstawieniem się wprawił w podziw swojego niemieckiego słuchacza 🙂

Uwaga! Nie przejmuj się, jeśli nie znasz któregoś słowa. Przy trudniejszych zwrotach dodaję polskie tłumaczenie.  Zawsze możesz też zostawić pytanie w komentarzu!

  Ich heiße Piotr

Powyższy zwrot jest powszechny i dobry, ale te zwroty pozwolą Ci przedstawić się oficjalniej:

Mein Name ist Piotr
Mein Vorname ist Edmund, mein Nachname ist Straszylas. (imię i nazwisko)

Pamiętaj, że w krajach niemieckojęzycznych nazwisko jest niezwykle ważne i jeżeli rozmawiamy oficjalnie, to należy je od razu podać. W Niemczech nie mówi się „Pan Jan” tylko „Herr Kowalski” i jest to forma grzecznościowa.

Po podaniu imienia i nazwiska, warto dodać informację o swoim stanie cywilnym i jednocześnie pochwalić się znajomością słownictwa:

Ich bin…
ledig (panna/kawaler – stan wolny)
verheiratet  (żonaty/mężatka)
geschieden (rozwiedziony/rozwiedziona)
verwitwet. (wdowa/wdowiec)

Ich bin 22 Jahre alt.

Czasami łatwiej jest nie podawać konkretnego wieku (szczególnie gdy jest się kobietą) lecz na przykład podać czy jest się pełnoletnim. Warto też wspomnieć gdzie się urodziliśmy i dorastaliśmy:
Ich bin minderjährig/volljährlich.(niepełnoletni/a – pełnoletni/a
Ich bin in Lodz geboren und aufgewachsen. (urodziłem/am się w Łodzi tu wychowałem/am)
Ciekawym wariantem może być również zastosowanie konstrukcji „zwar … , aber…” (wprawdzie …, ale…)
Ich bin zwar in Berlin geboren, aber in Polen aufgewachsen.

Ich komme aus Berlin.

Rozwijając to zdanie możesz użyć:
Ich bin polnischer/deutscher/russischer Herkunft/Abstammung. (jestem pochodzenia….)
Ich stamme aus Polen. (pochodzę z Polski)
Ich bin deutschstämmig. (jestem pochodzenia niemieckiego)
Meine Muttersprache ist Polnisch/Englisch.

Ich lerne/arbeite/studiere/ in Berlin

Wariant dla kształcących się:
Ich bin in der Ausbildung. (kształcę się)
Ich besuche das Lyzeum, die Grundschule ….
Ich bin im ersten/zweiten/dritten/….. Schuljahrgang. (jestem w pierwszej/drugiej/trzeciej klasie)
dla studentów:
Ich studiere an der Uni.
Ich bin im ersten/zweiten/dritten Studienjahrgang.
dla pracujących:
Ich bin nicht mehr in der Ausbildung. Ich bin seit …. Jahren berufstätig. (czynny zawodowo)
Ich übe meinen Beruf als… aus. (wykonuję swój zawód jako…)
Ich bin bei der Firma X beschäftigt./eingestellt. (zatrudniony/a)
UWAGA! bei – dla wszystkich firm np. bei Siemens, bei der Lufthansa usw
an + Dativ – szkolnictwo (np. an der Uni/ am Gymnasium)

 Ich wohne in Warschau.

To zdanie wybitnie prosi się o rozwinięcie.

O możliwym spososbie opisania miejsca zamieszkania dowiesz się w  wpisie!

Teraz gdy już wiesz jak rozwinąć tematykę przedstawiania się przychodzi czas na naukę. Spróbuj płynnie użyć kilku zdań zaproponowanych powyżej. Polecam Ci robić to tak długo, aż będziesz je wypowiadać bez zbędnego zastanowienia.

Nawet nie spodziewasz się jak szybko zamiast kilku prostych zdań, będziesz wstanie przedstawić się profesjonalnie i, co najważniejsze, z pewnością siebie!

Co dalej? Prioritäten – czyli co jest w życiu ważne