Das Landleben ist von Vorteil – Zalety życia na wsi

Vorteil – zaleta

W tym wpisie zajmę się słownictwem, które służy opisywaniu zalet danej sytuacji lub wydarzenia.  Są to zwroty proste i łatwe w użyciu. Mogą być używane nie tylko w prezentacji lub dyskusji, są one jak najbardziej przydatne również w języku potocznym.

<Vorteil (Vorteiles), Vorteile> der etwas, das jmdm. oder einer Sache zuträglich ist oder einen größeren Nutzen bringt; günstiger Umstand, positive Eigenschaft (coś, co sprzyja komuś lub jakiejś sprawie, lub przynosi duże korzyści, korzystny stan, pozytywna cecha). W ten sposób zostało zdefiniowane pojęcie „zaleta”.

REDEMITTEL

Na początku przedstawię najprostszy sposób wyrażenia pozytywnych aspektów jakiejś opcji:

[N] etwas ist von Vorteil – coś jest korzystne

[N] hat den Vorteil, dass – coś ma tę zaletę, że…

[N] ist vorteilhaft – coś jest korzystne/dogodne/

[N] hat den großen Vorteil ,.. zu … (np. Das Landleben hat den großen Vorteil,  eins mit der Natur zu sein.coś posiada wielką zaletę (polegającą na…)

Das ist ein Vorteil. – To (co zostało wspomniane wcześniej) jest zaletą. np. Jeder kennt jeden. Das ist ein Vorteil.

Można używać oczywiście bardziej skomplikowanych zwrotów, – jak na przykład tych:

gegenüber [D] hat [N] den Vorteil [G] – np. Gegenüber dem Stadtleben hat das Landleben den Vorteil der Geborgenheit. – coś w porównaniu z czymś posiada zaletę

der Vorteil [G] besteht darin, dass… -np.  Der Vorteil des Landlebens besteht darin, dass die Traditionen gepflegt werden. – zaletą jest to, że…

Można również przedstawić korzyści płynące z wyboru pewnej opcji. Są to na przykład następujące zwroty:

[N] hätte den Vorteil, dass... – miałoby to tę zaletę/tę korzyść, że…

[N] kann Vorteile bringen. – coś może zapewnić korzyści

einen Vorteil darstellen – stanowić przewagę/korzyść

[N] bringt auch Vorteile mit sich – coś przynosi  również korzyści

W prezentacji można pokusić się o podsumowanie używając następujących zwrotów:

Die Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassenKorzyści można podsumować w następujący sposób.

Die Vorteile überwiegen die Nachteile bei weitem. –  Zalety znacznie przewyższają wady.

Nach sorgfältiger Abwägung der Vorteile ...  – Po dokładnym rozważeniu korzyści …

Ich habe die Vorteile und die Nachteile abgewogen und entschieden, dass ... – Rozważając za i przeciw zdecydowałam, że…

A na koniec ważna uwaga. Jeśli zamienimy przedrostek VOR na NACH – zamienimy zalety na wady/ujemne strony/szkody.

VORTEILE – NACHTEILE

Zwroty za pomocą których przedstawimy wady/niekorzystne cechy danego wydarzenia pozostaną takie same 🙂

Przeczytaj również

Leave a Reply