Widerspruch – czyli wyrażanie sprzeciwu

Widerspruch ausdrücken – wyrażamy sprzeciw wobec tego, co zostało powiedziane przez przedmówców w dyskusji.

W tym poście przytoczę zwroty stosowane w dyskusji  w sytuacji kiedy pragniemy wyrazić odmienną od usłyszanej opinię, czyli:

Wir drücken unseren Widerspruch aus.

Nasz sprzeciw potrafimy wyrazić często tylko używając NEIN, a przecież istnieje dużo więcej zwrotów wyrażających  odmienne spojrzenie na dany temat. Możemy zrobić to bardziej  delikatnie  używając następujących zwrotów:

Das ist sicher richtig, allerdings… – Zapewne jest tak (jak Pan/Pani mówi), chociaż…

Da kann ich Ihnen/dir nur völlig recht geben, aber…  – Mogę się z Panią/Panem/Państwem/tobą zgodzić, ale…

Ihre/deine Argumente überzeugen mich nicht. – Pańskie/twoje argumenty nie przekonują mnie.

Der Meinung bin ich auch, aber… – Zgadzam się, ale…

Das klingt überzeugend, aber… – Brzmi przekonująco, ale…

Często jesteśmy mocno przekonani, że nasz adwersarz nie ma racji. Wyrażamy nasze zdanie – rozumiane często jako sprzeciw – w bardziej zdecydowany sposób, używając przy tym na przykład następujących zwrotów:

Da möchte ich widersprechen, denn... – Chcę temu zaprzeczyć, ponieważ…

Ich teile Ihre/deine Auffassung nicht, denn… – Nie podzielam Pańskiej/twojej opinii, ponieważ…

Ihrer/deiner Auffasung muss ich widersprechen. -Muszę zaprzeczyć Pańskiej/twojej interpretacji.

Das kann ich nicht nachvollziehen – Nie mogę tego zrozumieć.

Dem kann ich nicht zustimmen. – Nie mogę się z tym zgodzić.

Das ist nicht richtig. – To nie jest prawdą.

Das stimmt nicht. – To nieprawda.

Kiedy wypowiedź przedmówcy stoi w sprzeczności z naszymi poglądami, możemy podjąć polemikę. Po wyrażeniu sprzeciwu (na przykład poprzez  wyżej wymienione zwroty) podajemy argumenty. Oto parę przydatnych zwrotów:

Da kann man einwenden, dass… – Można temu zarzucić, że…

Dagegen spricht, dass… – Przemawia przeciw (takiemu ujęciu sprawy) fakt, że…

Man kann Beispiele mehren, aber ich möchte nur einige nennen/anführen. – Można mnożyć przykłady, ja chciałbym nazwać/przytoczyć tylko kilka z nich.

Hier sind ein paar Argumente gegen/für…[A] – Oto kilka argumentów przeciw/za…

Ich möchte Stellung zur Sache nehmen. – Chciałbym/chciałabym zająć stanowisko w tej sprawie.

Und nämlich… – A mianowicie…

Zdarza się, że usłyszane argumenty są dla nas nie do przyjęcia. Nie pragniemy jednak podejmować polemiki.

Możemy podsumować to krótko:

Ich sehe das völlig anders. – Widzę to zupełnie inaczej.

Dazu habe ich eine andere Meinung. – Mam inne zdanie na ten temat.

Najważniejszą sprawą jest kultura wypowiedzi. Możemy przecież pięknie różnić się 🙂

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!