Zweifel – kiedy mamy wątpliwości…

Wir drücken unser Zweifel aus – wyrażamy wątpliwości.

W dyskusji (patrz punkt 6) jest również miejsce na wątpliwości. I warto to podkreślić.
Potocznie wyrażamy nasze zdziwienie jednym słowem
ECHT? – serio?
Istnieje jednak o wiele więcej ciekawych zwrotów wyrażających pewnego rodzaju zdziwienie, co do prawdziwości usłyszanej tezy. Na przyklad:
Ob das wirklich so ist? –  Czy tak jest rzeczywiście?
Ich habe da so meine Zweifel. – Żywię tu pewne wątpliwości
Stimmt das wirklich?  – Czy to prawda?
Ich glaube kaum, dass... – Nie wierzę w to, że…
Wohl kaum, denn… – Prawie nie do uwierzenia, ponieważ…
Ich möchte bezweifeln, dass.. – Wątpię, że
Ich bin mir [darüber] im Zweifel, ob das stimmt –  Mam wątpliwości, czy to się zgadza.
Mir kommen Zweifel, ob … – Powątpiewam,czy…
Ich zweifle noch, ob ... – Mam jeszcze wątpliwości, czy…
Es regten sich ZweifelPojawiły się wątpliwości.
 
 Należałoby wyjaśnić, dlaczego powstały nasze wątpliwości.
Das Problem hat mehrere Seiten/Aspekte. – Problem ma wiele aspektów.
So einseitig kann man das nicht sehen, denn…Tak jednostronie nie należy tego traktować.
Das ist eine gängige Sichtweise, aber…To jest powszechny pogląd, ale…
Es besteht kein Zweifel, dass …Nie ma wątpliwości, że… 
Warto następnie uwypuklić różnice zdań i wyjaśnić na czym polega problem.
auf der einen Seite… auf der anderen Seite… – z jednej strony, z drugiej strony
einerseits kann man beobachten, dass…, andererseits darf man nicht unterschätzen, dass.. z jednej strony można zaobserwować, że… z drugiej nie wolno nam niedoceniać faktu, że
Herr X meint, dass…, ich jedoch stehe auf dem Standpunkt. – Pan X sądzi, że… ja (w przeciwieństwie do niego) uważam, że…
Herr X meint, dass…, demgegenüber stehe ich auf dem Standpunkt, dass… – Pan X uważa, że…, ja uważam (w opozycji do jego zdania), że…
Im Unterschied zu Herrn X, der meint, dass…, bin ich der festen Überzeugung, dass… – W odróżnienu od pana X, który uważa, że,… jestem zdania…
Im Gegensatz dazu, was Herr X meint,dass…,  vertrete ich die Ansicht, dass…  – W przeciwieństwie do pana X. który sądzi, że, ja uważam, że….
 
Dla chętnych polecam Redemittel für wissenschaftliche Texte
Bardzo ciekawy zestaw zwrotów 🙂
Teraz możesz nie tylko mieć wątpliwości, ale śmiało je wypowiadać.
To nie takie trudne. Wymaga jednak trochę treningu!
Spodobał Ci się ten artykuł?