Beileid – słowa w obliczu czyjeś śmierci

Beileid/Mitgefühl/Anteilnahme/Kondolenz- oto słowa związane ze składaniem kondolencji. Co one oznaczają konkretnie?  Jaka jest różnica między tymi słowami?

W obliczu śmierci nie wszystkim przychodzi łatwo dać wyraz swojego współczucia w języku ojczystym. O języku obcym nie wspomnę.
Każdy powinien ocenić własną umiejętność sformułowania wyrazów współczucia. Być może słowa płynące z serca dadzą temu wyraz. Czasami potrzebna jest pomoc językowa. I tę pomoc pragnę zaproponować w tym i w poprzednim wpisie.
Na początku pragnę jednak wyjaśnić słownictwo związane ze składaniem kondolencji

Kondolencje wg słownika  to «wyrazy współczucia składane komuś z powodu śmierci bliskiej osoby»

„Kondolencje” (Kondolenz) oznacza współczucie (Mitgefühl), wyrażając je chcemy dać wyraz naszego zaangażowania uczuciowego (Anteilnahme) sformułowane w odpowiedni sposób (Beileid)
Czym różnią się te słowa? Oto szczegółowe wyjaśnienie:

Beileid

das; -(e)s; nur Sg; die Worte, die man jemandem sagt od. schreibt, um ihm zu zeigen, dass man mit ihm über den Tod eines Menschen trauert <jemandem sein aufrichtiges Beileid aussprechen, bekunden, bezeigen>

-słowa wypowiedziane lub napisane w celu wyrażenia żalu z powodu czyjeś śmierci
 

Ạnteilnahme

die; ; nur Sg

1. das Mitgefühl gegenüber jemandem, das man meist nach außen zeigt (bei einem Todesfall) <jemanden seiner aufrichtigen Anteilnahme versichern; jemandem seine Anteilnahme bekunden>. współczucie wobec czyjegoś cierpienia wyrażane w formie zewnętrznej

2. das Interesse an einer Sache, das man meist nach außen zeigt <ein Geschehen mit begeisterter, kritischer, reger Anteilnahme verfolgen>  demonstrowane zainteresowania jakąś sprawą

Mịtgefühl

das; das traurige Gefühl, das man spürt, wenn andere Schmerzen, Trauer o. Ä. habenAnteilnahme <Mitgefühl haben, zeigen; sein Mitgefühl äußern> odczuwanie smutku wobec cierpienia innych

Kondolẹnz-

im Subst, betont, nicht produktiv; so, dass man damit jemandem sein Mitgefühl, Beileid (bei einem Todesfall) ausdrücktBeileids-; der Kondolenzbesuch, der Kondolenzbrief, die Kondolenzkarte, das Kondolenzschreiben sposób wyrażenie swojego współczucia (wizyta w celu złożenia kondolencjI, list kondolencyjny itp)

Kiedy zostały wyjaśnione już naistotniejsze słowa związane z kondelencjami, można przejść do nauki pisania listu kondolencyjnego. O tej umiejętności będzie traktował następny wpis.